Üldine eesmärk

Kestlikkus ja sotsiaalne vastutus

Oma tulevikuplaanis ja väärtustes on Henkel väljendanud oma pühendumist kestlikkusele ja ettevõtte sotsiaalsele vastutusele. Mõistes vajadust ühtlustada majanduslikud, ökoloogilised ja sotsiaalsed eesmärgid, võtab Henkel oma mõjusfääris aktiivselt vastutuse ja annab sel viisil oma panuse üleilmsesse kestlike lahenduste juurutamisse.
Oma pühendumise silmanähtava märgina teatas Henkel juulis 2003 oma osalemisest ÜRO algatuses Global Compact.

Keskkonna- ja tarbijakaitse

Keskkonnakaitse, ohutuse, tervishoiu ja kvaliteediga seonduv on Henkelis esmatähtis olnud juba kümneid aastaid. Nende valdkondade pidev edendamine on meie tulevikuplaani ja väärtuste lahutamatu osa. Meie toodete väljapaistev kvaliteet tähendab rohkemat kui mugavus ja head töönäitajad. See hõlmab ka igakülgset tooteohutust ja keskkonnanõuetele vastavust. Nii kliendid kui ka tarbijad võivad olla kindlad, et Henkeli tooteid ja tehnoloogiaid on põhjalikult katsetatud. Sellega tagatakse, et otstarbekohaselt kasutatuna on need tervisele ja keskkonnale ohutud.

Pritti liimipulk: lastele ohutu

Lahustivaba Pritti liimipulk tähistas 2009. aastal oma 40. sünnipäeva. Edukas nii majanduslikust kui ka keskkonnakaitse seisukohast: müüdud on üle miljardi eksemplari. On ilmne, et Henkel peab oma toodete keskkonnanõuetele vastavust ja ohutust esmatähtsaks, eriti seetõttu, et neid kasutavad sageli lapsed. Pritti liimipulk on lahusti- ja PVC-vaba ning sellel on olemas sertifikaat, et see on vastavuses laste ohutust käsitlevate ELi rangete õigusaktideg

Looduslikult Pritt: taastuvate ressurside põhine

Pritti liimipulk näitab, kuidas Henkel asendas juba varakult mineraalõli põhised toormaterjalid sobivate taastuvate toormaterjalidega. 1991. aastal alustas Henkel alternatiivide väljatöötamist mitmesuguste toormaterjalide jaoks. Väljavaade leida asendustoormaterjal, mis vähendaks sõltuvust mineraalõli põhisest polüvinüülpürolidoonist (PVPst), pakkus huvi ka majanduslikust vaatepunktist, sest suurt PVP-nõudlust oli täitmas vaid mõni tarnija.

Alternatiivsest toormaterjalist valmistatud
liimipulga kvaliteet pidi olema vähemalt võrdne olemasoleva toote omaga. Võimalikuks alternatiivseks toormaterjaliks valiti tärklise eeter, sest sobival viisil keemiliselt muundatuna on tärklisel head liimimisomadused. Pärast kaheaastast väljatöötamisperioodi ja katsetusetappi viidi edukalt läbi tarbijakatsed ning toodeti esimene partii tärklisepõhist Pritti liimipulka. 2000. aastal asendati PVP lõpuks täielikult. Üleilmselt on Henkel ainuke tärklisepõhiste liimipulkade tarnija.

Ohutud tooted koos heade nõuannetega

Henkeli toodete vastavust tervise- ja keskkonnanõuetele hinnatakse üksikasjalikult. Selle käigus hinnatakse üksikute koostisainete omadusi, nende kontsentratsiooni tootes ja toote oodatavaid kasutustingimusi. Kui vaatamata sobiva kujundusega pakendile ja üksikasjalikele juhistele kasutatakse tooteid siiski valesti või juhtub äpardus, võivad Henkeli kliendid ja tarbijad alati pöörduda nii ettevõtte nõuandeteenindusse kui ka helistada spetsiaalsele hädaabiliinile.
Kontaktteave

Kestlikkus

Paljud edetabelid ja auhinnad tunnustavad Henkelit kestlikkuse ja ettevõtte sotsiaalse vastutuse (CSRi) valdkonna üleilmse liidrina. Tänu sellele, et võtsime need ideaalid omaks juba mitukümmend aastat tagasi, töötame tegelikult juba meie ajastu probleemide kallal, näiteks üha enam ähvardav kliimamuutus. Seda silmas pidades optimeerime järjekindlalt oma kaubamärke ja tehnoloogiaid nende olelustsükli kolmel etapil: uurimise ja arenduse, tootmise ja kasutamise käigus.


Vee, energia ja muude ressurside piiratud kättesaadavus on tunnistatud üleilmseks probleemiks. Oleme selle probleemiga tegelema asunud ja astume selleks samme rohkem kui 125 riigis. Meie soovime anda ühiskonda väärtusliku panuse. Selle aluseks on meie eesmärk muuta oma toodete, kaubamärkide ja tehnoloogiatega inimeste elu kergemaks, paremaks ja ilusamaks. Et saavutada seda kestlikul ja sotsiaalselt vastutustundlikul viisil, ühendame suurepärase toimivuse vastutustundega inimeste ja keskkonna ees.


Mõned tooted ja nende kestlikkus

Liimained – Pritti liimipulk

  • Kokku on 90% liimimassi koostisainetest taastuvad: ei sisalda PVPd ega PVAd (õlipõhiseid koostisosi)
  • Lahustivaba
  • Kuni kolm korda tugevam kui turul pakutavad peamised konkureerivad tooted*
  • Üks liimipulk liimib kuni 2,4 korda rohkem kui turul pakutavad peamised konkureerivad tooted+
  • Spetsiaalne õhutihe ümbris hoiab liimi pikemat aega värskena: pikem kasutusiga, vähem jäätmeid
  • Külma veega maha pestav
  • Toodetud Euroopas (D): lühemad  veovahemaad
  • Toodetud vähendatud heitega tehases++

+ Konkurendid: Euroopas üle viie
++ Henkeli kestlikkuse aastaaruandes avaldatu kohaselt, saab kontrollida veebisaidilt www.sd.henkel.com