Laste meeskonnatöö oskuste arendamine

Laste innustamine mängurühmades meisterdama on suurepärane viis edendada ja treenida meeskonnatöö oskusi. Meeskonnatöö on igapäevaelu väga oluline osa. Osalemine, koostöö ja suhtlemine on kõik olulised oskused, mida klassis alati piisavalt ei rõhutata.  Tahaksime innustada lapsi töötama nende oskuste arendamiseks mängurühmadena meisterdamisprojektide kallal. Peamised meeskonnatöö oskused, mida arendatakse, on üldised suhtlemisoskused. Lapsed peavad oma ideed teistele lastele edasi andma, nad peavad väljendama oma tundeid ja emotsioone, kuulama teiste mõtteid ja ideid ning küsima ideede ja arvamuste kohta küsimusi. Koos töötamiseks peavad lapsed meeskonnana suhtlema.

Kuidas moodustada koostööl põhinevat mängurühma?


Soovitame kahest kuni neljast umbes samavanusest lapsest koosnevaid rühmi. Oleme leidnud, et keerukamad projektid on koostöö tegemiseks paremad. Projekt peaks olema parasjagu nii raske, et ühel lapsel oleks seda väga keeruline üksi teha, aga mitte nii raske, et rühm ei suudaks seda vanemate abita valmis saada. Oluline on, et vanem või täiskasvanu tegutseks abistajana. Abistaja jälgib, et lapsed mängiksid koos ega jätaks kedagi kõrvale. Abistaja ei tohiks projekti tegemisel kaasa aidata, kuid võib anda nõu. Abistaja kõige olulisem roll on aidata klaarida vääritimõistmisi laste vahel ja tagada, et kõik rühma liikmed üksteist kuulavad.

Ühinege vestlusega meie Facebooki seinal ja jagage oma meisterdava mängurühma fotosid.